Dobitnici nagrade fonda - januar 2019.

Stručna komisija HUMANITARNOG FONDA „JASMINA MILOŠEVIĆ“, RUMA, u sastavu: Mirjana Marković - predsednik komisije, Dragana Ćorković i Žaklina Negovanović – članovi komisije, je DESETU godinu za redom izabrala najbolje literarne radove školske omladine opštine Ruma za 2018. godinu.

Proglašenje nagrađenih i dodela nagrada će biti obavljena 26. januara 2019. godine, Kulturni centar Ruma, na Svetosavskoj svečanosti.

Nagrađeni su učenici:

I) Kategorija: I-IV razred osnovne škole
Andrija Nikolić, OŠ Veljko Dugošević, Ruma, odeljenje: I-3
Rad: „Bio jednom jedan“

II) Kategorija: V-VIII razred osnovne škole
Nemanja Nebrigić, OŠ Dušan Jerković, Ruma , odeljenje: VI-3
Rad: „Most koji bih sagradio…"

III) Kategorija: I-IV razred srednje škole
Milica Jocković, SSŠ Branko Radičević, Ruma, odeljenje II-E
Rad: „Naučila sam da je život zahtevan, ali ja sam izdržljivija“


Nagrađenima pripada novčana nagrada u iznosu od po 10000 dinara i knjiga, a svi nagrađeni radovi će biti objavljeni u knjizi Humanitarnog fonda koja će se štampati sa svim ostalim nagrađenim radovima posle 10 godina rada fonda 2019. godine. Svi prethodno nagrađeni radovi i ovogodišnji se mogu pregledati i preuzeti sa sajta Humanitarnog fonda Jasmina Milošević na adresi: www.jaca.rs

Dragana Ćorković, direktor Fonda „Jasmina Milošević“


Dobitnici nagrade fonda - januar 2018.

Stručna komisija HUMANITARNOG FONDA „ JASMINA MILOŠEVIĆ“, RUMA, u sastavu: Mirjana Marković - predsednik komisije, Dragana Ćorković i Žaklina Negovanović – članovi komisije, je DEVETU godinu za redom izabrao najbolje literarne radove školske omladine opštine Ruma za 2017. godinu.

Proglašenje nagrađenih i dodela nagrada će biti obavljena 26. januara 2017. godine, Kulturni centar Ruma, na Svetosavskoj svečanosti.

Nagrađeni su učenici:

I) Kategorija: I-IV razred osnovne škole
David Urošević, OŠ Zmaj Jova Jovanović, Ruma, odeljenje: II – 1 Rad: „Moja bajka Šeširdžija“ II) Kategorija: V-VIII razred osnovne škole
Lazar Lincner, OŠ Dušan Jerković, Ruma, odeljenje: VI – 5 Rad: „Naslednik (Moja autobiografija)“ III) Kategorija: I-IV razred srednje škole
Srđan Đurđevački, Gimnazija Stevan Puzić, Ruma, odeljenje III – O1 Rad: „Čuda Svetog Save“

Nagrađenima pripada novčana nagrada u iznosu od po 10.000.00 dinara i knjiga, a svi nagrađeni radovi će biti objavljeni u knjizi Humanitarnog fonda koja će se štampati sa svim ostalim nagrađenim radovima posle 10-godina rada fonda tj 2020-te godine.

Svi prethodno nagrađeni radovi i ovogodišnji se mogu pregledati i preuzeti sa sajta Humanitarnog fonda Jasmina Milošević na adresi: www.jaca.rs


Humanitarni fond Jasmina Milošević, Ruma, raspisuje deveti konkurs za najbolji literarni rad omladine Opštine Ruma za 2017. godinu

Humanitarni fond ''JASMINA MILOŠEVIĆ'', Ruma je osnovan sa ciljem razvoja i unapređenja kulture i kulturnog života u opštini Ruma, stvaranje i unapređenje ljubavi školske omladine prema kulturi, literaturi, literarnom radu i prema lepoj pisanoj reči i radi negovanja uspomene na osobu čije ime nosi fond.

Fond organizuje i finasira književne i literarne večeri, književne i literarne susrete, promocije knjiga i literarnih radova mladih stvaralaca, posebno školske omladine, pomaže u finasiranju izdavanja i publikovanja književnih i literarnih radova mladih stvaralaca, organizuje gostovanje mladih književnih i literarnih stvaralaca u javnim medijima, poziva javne ličnosti da daju ocenu i kritiku književnih dela mladih stvaralaca, organizuje susrete mladih književnih i literarnih stvaralaca sa poznatim ličnostima iz sveta kulture i literature, upoznaje i povezuje mlade književne i literarne stvaraoce sa istaknutim privrednim i javnim subjektima i ličnostima radi obezbeđivanja sredstava mladim literarnim stvaraocima za literarni rad i napredovanje, organizuje i pomaže promocije radova mladih stvaralaca iz oblasti kulture i literarnog stvaralaštva na području opštine Ruma, te, jednom godišnje, raspisuje konkurs za dodelu nagrade najboljim literarnim stvaraocima školskog uzrasta sa područja Opštine Ruma.

Planom i programom fonda je predviđeno raspisivanje konkursa za najbolji literarni rad školske omladine u 2017. godini i fond će za 2017. godinu dodeliti 3 novčane nagrade u ukupnom iznosu od 30.000,00 dinara, i to tri novčane nagrade od po 10.000,00 din.

Pravo učešća na konkursu imaju redovni učenici osnovnih i srednjih škola sa sedištem škola u Opštini Ruma. Učesnici konkursa dostavljaju literarni rad u pisanom obliku, čitko ispisan ili odštampan, slobodne teme, na 1-5 stranica formata A4 i svoje podakte: ime i prezime, adresa, telefonski broj, razred i odeljenje, obrazovni profil i školu koju učesnik konkursa pohađa kao i svojeručni potpis i to lično ili preporučenim pismom na adresu Fonda:

HUMANITARNI FOND ''JASMINA MILOŠEVIĆ'', 22400 Ruma, ul. Glavna 89 (AlfaSoft prodavnica), do dana završetka konkursa tj zaključno sa 1. januarom 2018.godine.

Fond će nakon isteka deset godina tj. 2019. godine finansirati izdavanje i štampanje knjiga sa svim nagrađenim radovima i podacima o autorima i pozvati sve nagrađene na prigodnu svečanost i uručenje knjiga.

Dobitnici nagrade fonda - januar 2017.

Stručna komisija HUMANITARNOG FONDA „JASMINA MILOŠEVIĆ“, RUMA, u sastavu: Mirjana Marković - predsednik komisije, Dragana Ćorković i Žaklina Negovanović – članovi komisije, je osmu godinu za redom izabrao najbolje literarne radove školske omladine opštine Ruma za 2016. godinu.

Proglašenje nagrađenih i dodela nagrada će biti obavljena 26. januara 2017. godine, Kulturni centar Ruma, na Svetosavskoj svečanosti.

Nagrađeni su učenici:

I) Kategorija: I-IV razred osnovne škole
Goran Grbić, OŠ Veljko Dugošević, Ruma, odeljenje: III - 3
Rad: „Moj problem“

II) Kategorija: V-VIII razred osnovne škole
Bosiljka Maričić, OŠ Ivo Lola Ribar, Ruma , odeljenje: VIII - 2
Rad: „Kako si“

III) Kategorija: I-IV razred srednje škole
Zoran Nikolić, SSŠ Branko Radičević, Ruma, odeljenje III – MO
Rad: „Mama“

Nagrađenima pripada novčana nagrada u iznosu od po 10.000.00 dinara i prigodna knjiga, a svi nagrađeni radovi će biti objavljeni u knjizi Humanitarnog fonda koja će se štampati sa svim ostalim nagrađenim radova posle 10 godina rada fonda - 2020. godine.

Svi prethodno nagrađeni radovi i ovogodišnji radovi se mogu pregledati i preuzeti sa sajta Humanitarnog fonda Jasmina Milošević na adresi: www.jaca.rs

Dragana Ćorković, direktor Fonda „Jasmina Milošević“

O humanitarnom fondu Jasmina Milošević Ruma

Humanitarni fond JASMINA MILOŠEVIĆ, Ruma je osnovan sa ciljem razvoja i unapređenja kulture i kulturnog života u opštini Ruma, stvaranje i unapređenje ljubavi školske omladine prema kulturi, literaturi, literarnom radu i prema lepoj pisanoj reči i radi negovanja uspomene na osobu čije ime nosi fond.

Fond će organizovati i finansirati književne i literarne večeri, književne i literarne susrete, promocije knjiga i literarnih radova mladih stvaralaca, posebno školske omladine, pomagati u finasiranju izdavanja i publikovanja književnih i literarnih radova mladih stvaralaca, organizovati gostovanja mladih književnih i literarnih stvaralaca u javnim medijima, pozivati javne ličnosti da daju ocenu i kritiku književnih dela mladih stvaralaca, organizovati susrete mladih književnih i literarnih stvaralaca sa poznatim ličnostima iz sveta kulture i literature, upoznavati i povezivati mlade književne i literarne stvaraoce sa istaknutim privrednim i javnim subjektima i ličnostima, radi obezbedjivanja sredstava mladim literarnim stvaraocima za literarni rad i napredovanje, organizovati i pomagati promocije radova mladih stvaralaca iz oblasti kulture i literarnog stvaralaštva na području opštine Ruma, te, jednom godišnje, raspisivati konkurs za dodelu nagrade najboljim literarnim stvaraocima školskog uzrasta sa područja Opštine Ruma.

Fond će nakon isteka deset godina finansirati izdavanje i štampanje knjiga sa svim nagrađenim radovima i podacima o autorima i pozvati sve nagrađene na prigodnu svečanost i uručenje knjiga.

Fond je obezbedio sredstva za funkcionisanje u narednih deset godina i nadamo se da će imati širi društveni značaj.
Osnivač fonda - AlfaSoft, Ruma

Jasmina Milošević

Jasmina Milosevic je rođena 25.10.1966. godine u Rumi od oca Živana Petrovića i majke Vukosave Petrović. Detinjstvo je provela u Putincima sa roditeljima i mlađom sestrom Biljanom. Bila je odličan đak i dobar drug. Još kao dete dok je slušala priče koje joj je prepričavao otac zavolela je književnost. Vremenom ljubav prema literaturi različitog žanra je rasla i ona je to delila sa svima koje je poznavala. Završila je srednju medicinsku školu i rodila dvoje divne dece Tamaru Milošević (02.09.1986.) i Nemanju Milošević (20.11.1992.) sa čovekom kojem su jedno drugom bili sve, Branislavom Miloševićem.

Kao mlad bračni par uputili su se zajedno u veliki poduhvat. Formirali su prvu firmu za prizvodnju i prodaju softvera i hardvera na području Srema. Uz mnogo odricanja i veliki rad ta firma i danas postoji posle više od petnaest godina. Ime firme je Alfasoft. Jasmina Milošević je bila finansijski direktor preduzeća od trideset ljudi. Ona je bila veliki prijatelj svakome od njih. Umela je svakog da sasluša i pomogne pri rešavanju mnogih problema sa kojima su joj ljudi dolazili. Bila je tu i kada se radovalo. Delila je sa nama sreću i radost prilikom svakog malog ili velikog događaja. Rado nam je pozajmnjivala i preporučivala knjige iz njene velike biblioteke. Uvek je bila inicijator odlaska na mnogobrojne sajmove knjiga, kolektivno iz firme. Bila je vesela žena puna života. Zračila je optimizmom i pozitivnim stavom. Veliki borac za prava poštenih i vrednih ljudi.

Nije volela laž i nepravdu a ona joj se desila. Preminula je 31.01.2009. godine.

Svuda oko sebe je ostavljala pisane poruke u obliku stihova, rečenica... ispisane po listovima rokovnika ili koricama imenika (kao da je predosećala) da nas podseti da nastavimo i posle nje da čitamo i negujemo jednu divnu uspomenu na velikog čoveka Jasminu Milošević.