O Fondu PDF

Humanitarni fond ''JASMINA MILOŠEVIĆ'', Ruma je osnovan sa ciljem razvoja i unapredjenja kulture i kulturnog života u opštini Ruma, stvaranje i unapređenje ljubavi školske omladine prema kulturi, literaturi, literarnom radu i prema lepoj pisanoj reči i radi negovanja uspomene na osobu čije ime nosi fond.

Fond će organizovati i finasirati književne i literarne večeri, književne i literarne susrete, promocije knjiga i literarnih radova mladih stvaralaca, posebno školske omladine, pomagati u finasiranju izdavanja i publikovanja književnih i literarnih radova mladih stvaralaca, organizovati gostovanja mladih književnih i literarnih stvaralaca u javnim medijima, pozivati javne ličnosti da daju ocenu i kritiku književnih dela mladih stvaralaca, organizovati susrete mladih književnih i literarnih stvaralaca sa poznatim ličnostima iz sveta kulture i literature, upoznavati i povezivati mlade književne i literarne stvaraoce sa istaknutim privrednim i javnim subjektima i ličnostima, radi obezbedjivanja sredstava mladim literarnim stvaraocima za literarni rad i napredovanje, organizovati i pomagati promocije radova mladih stvaralaca iz oblasti kulture i literarnog stvaralaštva na području opštine Ruma, te, jednom godišnje, raspisivati konkurs za dodelu nagrade najboljim literarnim stvaraocima školskog uzrasta sa područja Opštine Ruma.

Planom i programom fonda je predvidjeno raspisivanje konkursa za najbolji literarni rad školske omladine u 2009.godini i fond će za 2009. godinu dodeliti 3 novčane nagrade, i to prva nagrada u iznosu od 10.000,00 din., druga nagrada u iznosu od 8.000,00 din. i treća nagrada u iznosu od 6.000,00 din.

Pravo učešća na konkursu imaju redovni učenici osnovnih i srednjih škola sa sedištem škola u Opštini Ruma. Učesnici konkursa dostavljaju literarni rad u pisanom obliku, čitko ispisan ili mašinski uradjen, slobodne teme, na 1-5 stranica formata A4 i svoje podakte: ime i prezime, adresa, telefonski broj, razred i odelenje, obrazovni profil i školu koju učesnik konkursa pohadja kao i svojeručni potpis i to lično ili preporučenim pismom na adresu Fonda: HUMANITARNI FOND ''JASMINA MILOŠEVIĆ'', 22400 Ruma, ul. Ive Lole Ribara br. 145 , do dana završetka konkursa tj zaključno sa 15.januarom 2010.godine.

Fond će nakon isteka 10.godina finansirati izdavanje i štampanje knjiga sa svim nagradjenim radovima i podacima o autorima i pozvati sve nagradjene na prigodnu svečanost i uručenje knjiga.

Fond je obezbedio sredstva za funkcionisanje u narednih 10.godina i nadamo se da će imati širi društveni značaj.
 
Osnivač Fonda - AlfaSoft, Ruma