Arhiva aktivnosti Fonda PDF

 

24. septembar 2015.

Humanitarni fond Jasmina Milošević, Ruma, raspisuje konkurs za najbolji literatni rad Omladine Opštine Ruma za 2015 godinu. Humanitarni fond ''JASMINA MILOŠEVIĆ'', Ruma je osnovan sa ciljem razvoja i unapređenja kulture i kulturnog života u opštini Ruma, stvaranje i unapređenje ljubavi školske omladine prema kulturi, literaturi, literarnom radu i prema lepoj pisanoj reči i radi negovanja uspomene na osobu čije ime nosi fond.

Fond organizuje i finasira književne i literarne večeri, književne i literarne susrete, promocije knjiga i literarnih radova mladih stvaralaca, posebno školske omladine, pomaže u finasiranju izdavanja i publikovanja književnih i literarnih radova mladih stvaralaca, organizujegostovanje mladih književnih i literarnih stvaralaca u javnim medijima, poziva javne ličnosti da daju ocenu i kritiku književnih dela mladih stvaralaca, organizuje susrete mladih književnih i literarnih stvaralaca sa poznatim ličnostima iz sveta kulture i literature, upoznaje i povezuje mlade književne i literarne stvaraoce sa istaknutim privrednim i javnim subjektima i ličnostima radi obezbeđivanja sredstava mladim literarnim stvaraocima za literarni rad i napredovanje, organizuje i pomaže promocije radova mladih stvaralaca iz oblasti kulture i literarnog stvaralaštva na području opštine Ruma, te, jednom godišnje, raspisuje konkurs za dodelu nagrade najboljim literarnim stvaraocima školskog uzrasta sa područja Opštine Ruma.

Planom i programom fonda je predviđeno raspisivanje konkursa za najbolji literarni rad školske omladine u 2015.godini i fond će za 2015. godinu dodeliti 3 novčane nagrade u ukupnom iznosu od 30.000,00 dinara, i to tri novčane nagrade od po 10.000,00 din.

Pravo učešća na konkursu imaju redovni učenici osnovnih i srednjih škola sa sedištem škola u Opštini Ruma. Učesnici konkursa dostavljaju literarni rad u pisanom obliku, čitko ispisan ili odštampan, slobodne teme, na 1-5 stranica formata A4 i svoje podakte: ime i prezime, adresa, telefonski broj, razred i odeljenje, obrazovni profil i školu koju učesnik konkursa pohađa kao i svojeručni potpis i to lično ili preporučenim pismom na adresu Fonda: HUMANITARNI FOND ''JASMINA MILOŠEVIĆ'', 22400 Ruma, ul. Glavna 89 (AlfaSoft prodavnica), do dana završetka konkursa tj zaključno sa 1.januarom 2016.godine. Fond će nakon isteka 10.godina tj 2019.godine finansirati izdavanje i štampanje knjiga sa svim nagrađenim radovima i podacima o autorima i pozvati sve nagrađene na prigodnu svečanost i uručenje knjiga. Aktivnosti fonda se mogu pratiti putem interneta na adresi: www.jaca.rs.

Na konkursu za najbolji literarni rad školske omladine Opštine Ruma 2014. godine predato je preko 180 radova. Na Svetosavskoj svečanosti 26.1.2015. uručene su nagrade za najbolje ocenjene radove učenicima:

I) Kategorija: I-IV razred osnovne škole
Anđela Jeremić, OŠ Veljko Dugošević, Ruma, odelenje: I-3. 
Rad: „Velika sam, velika“
Preuzimanje rada

II) Kategorija: V- VIII razred osnovne škole
Jelena Čergi, OŠ Miloš Crnjanski , Hrtkovci, odelenje: VIII-1
Rad: „Svetinja“
Preuzimanje rada

III) Kategorija: I- IV razred srednje škole
Jelena Silađi, SSŠ Branko Radičević, Ruma, Odelenje I-E
Rad: „Slabić je onaj ko misli da je jači“
Preuzimanje rada

Humanitarni fond „Jasmina Milošević“

Direktor fonda: Dragana Ćorković 

20. januar 2015.

Stručna komisija HUMANITARNOG FONDA „ JASMINA MILOŠEVIĆ“, RUMA, u sastavu: Mirjana Marković - predsednik komisije, Dragana Ćorković i Žaklina Negovanović – članovi komisije, je šestu godinu za redom izabrao najbolje literarne radove školske omladine opštine Ruma za 2014. godinu. Proglašenje nagrađenih i dodela nagrada će biti obavljena 26. januara 2015.godine, u kulturnom centru u Rumi, na Svetosavskoj svečanosti.

Preuzimanje plakata (svi radovi, 5.8MB)

Nagrađeni su učenici:

I) Kategorija: I-IV razred osnovne škole
Anđela Jeremić, OŠ Veljko Dugošević, Ruma, odelenje: I-3. 
Rad: „Velika sam, velika“
Preuzimanje rada

II) Kategorija: V- VIII razred osnovne škole
Jelena Čergi, OŠ Miloš Crnjanski , Hrtkovci, odelenje: VIII-1
Rad: „Svetinja“
Preuzimanje rada

III) Kategorija: I- IV razred srednje škole
Jelena Silađi, SSŠ Branko Radičević, Ruma, Odelenje I-E
Rad: „Slabić je onaj ko misli da je jači“
Preuzimanje rada

Nagrađenima pripada novčana nagrada u iznosu od po 10.000.00 dinara i prigodna knjiga, a svi nagrađeni radovi će biti objavljeni u knjizi Humanitarnog fonda koja će se štampati sa svim ostalim nagrađenim radova posle 10-godina rada fonda tj. 2019-te godine.

Dragana Ćorković, direktor Fonda „Jasmina Milošević“

 


 

6. oktobar 2014. - Humanitarni fond Jasmina Milošević raspisuje konkurs za najbolji literarni rad školske omladine Opštine Ruma za 2014 godinu

Humanitarni fond ''JASMINA MILOŠEVIĆ'', Ruma je osnovan sa ciljem razvoja i unapređenja kulture i kulturnog života u opštini Ruma, stvaranje i unapređenje ljubavi školske omladine prema kulturi, literaturi, literarnom radu i prema lepoj pisanoj reči i radi negovanja uspomene na osobu čije ime nosi fond.

Fond organizuje i finansira književne i literarne večeri, književne i literarne susrete, promocije knjiga i literarnih radova mladih stvaralaca, posebno školske omladine, pomaže u finasiranju izdavanja i publikovanja književnih i literarnih radova mladih stvaralaca, organizuje gostovanje mladih književnih i literarnih stvaralaca u javnim medijima, poziva javne ličnosti da daju ocenu i kritiku književnih dela mladih stvaralaca, organizuje susrete mladih književnih i literarnih stvaralaca sa poznatim ličnostima iz sveta kulture i literature, upoznaje i povezuje mlade književne i literarne stvaraoce sa istaknutim privrednim i javnim subjektima i ličnostima radi obezbedjivanja sredstava mladim literarnim stvaraocima za literarni rad i napredovanje, organizuje i pomaže promocije radova mladih stvaralaca iz oblasti kulture i literarnog stvaralaštva na području opštine Ruma, te, jednom godišnje, raspisuje konkurs za dodelu nagrade najboljim literarnim stvaraocima školskog uzrasta sa područja opštine Ruma.

Planom i programom fonda je predvidjeno raspisivanje konkursa za najbolji literarni rad školske omladine u 2014.godini i fond će za 2014. godinu dodeliti 3 novčane nagrade u ukupnom iznosu od 30.000,00 dinara, i to tri novčane nagrade od po 10.000,00 din.

Pravo učešća na konkursu imaju redovni učenici osnovnih i srednjih škola sa sedištem škola u Opštini Ruma. Učesnici konkursa dostavljaju literarni rad u pisanom obliku, čitko ispisan ili mašinski urađen, slobodne teme, na 1-5 stranica formata A4 i svoje podakte: ime i prezime, adresa, telefonski broj, razred i odeljenje, obrazovni profil i školu koju učesnik konkursa pohađa kao i svojeručni potpis i to lično ili preporučenim pismom na adresu fonda: HUMANITARNI FOND ''JASMINA MILOŠEVIĆ'', 22400 Ruma, ul. Glavna 89 (AlfaSoft prodavnica), do dana završetka konkursa tj. zaključno sa 1. januarom 2015. godine.

Fond će nakon isteka 10 godina tj. 2019. godine finansirati izdavanje i štampanje knjiga sa svim nagrađenim radovima i podacima o autorima i pozvati sve nagrađene na prigodnu svečanost i uručenje knjiga. Aktivnosti fonda se mogu pratiti putem interneta na adresi: www.jaca.rs.

Na konkursu za najbolji literarni rad školske omladine opštine Ruma 2013. godine predato je preko 150 radova. Na Svetosavskoj svečanosti 26.1.2014. uručene su nagrade za najbolje ocenjene radove učenicima:

Име и Презиме

Разред

Име школе и назив рада

Награда

1

Татјана 
Кромпић

IV-1

Вељко Дугошевић, Рума
Рад: : „Чича мича и готова прича“

Прва I-IV разред, 10.000 дин

2

Олгица Максимовић

VIII

ОШ Бранко Радичевић, Никинци
„Њој се дивим“

Прва, V-VIII разред 10.000 дин

3

Јована Неговановић

I-Е1

ССШ Бранко Радичевић
„Додир љубави сваког човека чини песником“

Прва, средње школе10.000 дин

4

Татјана
Вулин

I-Е2

ССШ Бранко Радичевић
„Само небо је наша граница“

Прва, средње школе10.000 дин

 

 6.2.2014.

Fotografije sa dodele nagrada - Svetosavska akademija 2014.

 

 


 

21.1.2014.


Стручна комисија ХУМАНИТАРНОГ  ФОНДА  „ ЈАСМИНА MИЛОШЕВИЋ“, РУМА, у саставу:  Мирјана Марковић - председник комисије , Драгана Ћорковић и Жаклина Неговановић – чланови комисије, je пету годину за редом изабрао најбоље литерарне радове школске омладине општине Рума за 2013. годину.

Проглашење награђених и додела награда ће бити обављена 26. јануарa 2014.г., Културни центар Рума, после доделе Светосавске повеље.

Награђени су ученици:

I) Категорија: I-IV разред основне школе

Tатјана Кромпић,  OШ   Вељко Дугошевић, Рума,  оделење:  4-1.

Рад: „Чича мича и готова прича“

II) Категорија: V- VIII разред основне школе

1. Олгица Максимовић, ОШ   Бранко Радичевић, Никинци, оделење:  8

Рад:  „Њој се дивим“

III) Категорија: I- IV разред средње школе

Равноправно деле награду два рада:

Јована Неговановић, ССШ   Бранко Радичевић, Рума, Оделење  I-Е1

Рад: „Додир љубави сваког човека чини песником“

Татјана Вулин, ССШ   Бранко Радичевић, Рума, Оделење  I-Е2

Рад: „Само небо је наша граница“

Награђенима припада новчана награда у износу од по 10.000.00 динара и пригодна књига, а сви награђени радови ће бити  у књизи  Хуманитарног фонда која ће се штампати са свим осталим награђеним радова после 10-година рада фонда.

 

Драгана Ћорковићдиректор Фонда „Јасмина Милошевић“


 

 

 


 

Награде Конкурса за најбољи литерерни рад школске омладине Општине Рума за 2012 годину,

26.1.2013. Рума, Културни центар

Nagrade

Фотографије са доделе награда Хуманитарног фонда Јасмина Милошевић:

Прва награда:

Друга награда:

Трећа награда:

Посебна награда, захвалница:Захвалнице школи и учитељици који су послали највише радова:

 


22.1.2013 - Стручна комисија ХУМАНИТАРНОГ  ФОНДА „ ЈАСМИНА MИЛОШЕВИЋ“, РУМА, у саставу: Мирјана Марковић - председник комисије , Драгана Ћорковић и Жаклина Неговановић – чланови комисије, je четврту годину за редом изабрао најбоље литерарне радове школске омладине општине Рума за 2012. годину.

Проглашење награђених и додела награда ће бити обављена

26 јануар 2013.г. у 18 h, Културни центар Рума, после доделе Светосавске повеље

Награђени су ученици:

1. Емилија Шестановић, Вељко Дугошевић, Рума, оделење: 3-1.

Рад: „Нисам ти рекла“

2. Анастасија Пошарац, ОШ Душан Јерковић, Рума, оделење: 8-2

Рад: „Степенице

3. Мина Керкез. Гимназија Стеван Пузић, Рума, Оделење 1 О2.

Рад: „Учини сваким даном нешто за себе“

Посебна награда:

Марија Еркман, 7-1, ОШ Иво Лола Рибар, Рума, ученик чији рад је посебно наградио оснивач хуманитарногфонда г-дин Бранислав Милошевић

Овде можете преузети награђене радове:Линк.

Награђенима припада новчана награда у износу од по 10.000.00 динара и пригодна књига, а сви награђени радови ће бити у књизи Хуманитарног фонда која ће се штампати са свим осталим награђеним радова после 10-година рада фонда.

Драгана Ћорковић, директор Фонда „Јасмина Милошевић“


Humanitarni fond Jasmina Milošević, Ruma, raspisuje konkurs za najbolji literarni rad školske omladine Opštine Ruma za 2012 godinu


Humanitarni fond ''JASMINA MILOŠEVIĆ'', Ruma je osnovan sa ciljem razvoja i unapredjenja kulture i kulturnog života u opštini Ruma, stvaranje i unapredjenje ljubavi školske omladine prema kulturi, literaturi, literarnom radu i prema lepoj pisanoj reči i radi negovanja uspomene na osobu čije ime nosi fond.


Fond organizuje i finasira književne i literarne večeri, književne i literarne susrete, promocije knjiga i literarnih radova mladih stvaralaca, posebno školske omladine, pomaže u finasiranju izdavanja i publikovanja književnih i literarnih radova mladih stvaralaca, organizuje gostovanje mladih književnih i literarnih stvaralaca u javnim medijima, poziva javne ličnosti da daju ocenu i kritiku književnih dela mladih stvaralaca, organizuje susrete mladih književnih i literarnih stvaralaca sa poznatim ličnostima iz sveta kulture i literature, upoznaje i povezuje mlade književne i literarne stvaraoce sa istaknutim privrednim i javnim subjektima i ličnostima radi obezbedjivanja sredstava mladim literarnim stvaraocima za literarni rad i napredovanje, organizuje i pomaže promocije radova mladih stvaralaca iz oblasti kulture i literarnog stvaralaštva na području opštine Ruma, te, jednom godišnje, raspisuje konkurs za dodelu nagrade najboljim literarnim stvaraocima školskog uzrasta sa područja Opštine Ruma.

Planom i programom fonda je predvidjeno raspisivanje konkursa za najbolji literarni rad školske omladine u 2012.godini i fond će za 2012. godinu dodeliti 3 novčane nagrade u ukupnom iznosu od 30.000,00 dinara, i to tri novčane nagrade od po 10.000,00 din. Pravo učešća na konkursu imaju redovni učenici osnovnih i srednjih škola sa sedištem škola u Opštini Ruma. Učesnici konkursa dostavljaju literarni rad u pisanom obliku, čitko ispisan ili mašinski uradjen, slobodne teme, na 1-5 stranica formata A4 i svoje podakte: ime i prezime, adresa, telefonski broj, razred i odelenje, obrazovni profil i školu koju učesnik konkursa pohadja kao i svojeručni potpis i to lično ili preporučenim pismom na adresu Fonda: HUMANITARNI FOND ''JASMINA MILOŠEVIĆ'', 22400 Ruma, ul. Glavna 89 ( AlfaSoft prodavnica ), do dana završetka konkursa tj zaključno sa 1.januarom 2013.godine.

Fond će nakon isteka 10.godina tj 2019.godine finansirati izdavanje i štampanje knjiga sa svim nagradjenim radovima i podacima o autorima i pozvati sve nagradjene na prigodnu svečanost i uručenje knjiga. Aktivnosti fonda se mogu pratiti putem interneta na adresi: www.jaca.rs.


Na konkursu za najbolji literarni rad školske omladine Opštine Ruma 2011.godine predato je preko 150 radova. Na Svetosavskoj svečanosti 26.1.2012. uručene su nagrade za najbolje ocenjene radove učenicima:

Prva nagrada : Stefan Jokić, OŠ Branko Radičević, Nikinci 8-2 , rad na temu „Osoba kojoj se divim...“ -
novčana nagrada : 10 000,00 dinara,
Druga nagrada : Tanja Kuzmanović, SSŠ Branko Radičević, Ruma, 1Е-1 , rad na temu „Budi ono što treba
da budeš: Čovek“- novčana nagrada: 10 000,00 dinara
Treća nagrada : Nevena Vukanović, OŠ Veljko Dugošević, Ruma, 2-1 , rad na temu: „Pismo Deda Mrazu“
- novčana nagrada: 10 000,00 dinara

 


 

26.1.2012. Dodela nagrada Humanitarnog fonda u Kulturnom Centru u Rumi.
Radove mozete preuzeti ovde(DOC) ili ovde(PDF).

Na konkurs je stiglo preko 140 radova učenika osnovnih i srednjih škola sa teritorije opštine Ruma.
Konkursna komisija Fonda je izabrala tri najbolja rada i to su:

Prva nagrada : Stefan Jokić, OŠ Branko Radičević, Nikinci 8-2, rad na temu „Osoba kojoj se divim...“ - novčana nagrada : 10000,00 dinara

Druga nagrada : Tanja Kuzmanović, SSŠ Branko Radičević, Ruma, 1E-1, rad na temu „Budi ono što treba da budeš: Čovek“- novčana nagrada : 10000,00 dinara

Treća nagrada : Nevena Vukanović, OŠ Veljko Dugošević, Ruma, 2-1, rad na temu: „Pismo Deda Mrazu“ - novčana nagrada: 10000,00 dinara

Nagrade su uručene 26.1.2012. na Svetosavskoj akademiji u Kulturnom centru u Rumi.Svi nagradjeni


Troje prvonagrađenihPredsednik Opštine uručuje prvu nagradu Stefanu Jokiću

Prva nagrada: Stefan Jokić

Druga nagrada: Tanja Kuzmanović

Treća nagrada: Nevena VukanovićZahvalnica školi koja je poslala najviše radova
Direktor škole Veljko Dugošević Ruma, Jasmina Vukanović

 


23.1.2012.

Nа konkursu je prijаvilo rаd preko 140 učenikа. Svi rаdovi su bili odlični, vrlo dobri i Komisijа je odlučilа dа pored tri glаvne nаgrаde dodeli i diplome zа sve rаdove koji su ocenjeni odličnom ocenom. Diplome će preko školа biti uručene nаgrаđenimа, а prvo troje nаgrаđenih će svoje nаgrаde primiti u okviru Svetosаvske svečаnosti.
Rezultаti konkursа zа nаjbolji literаrni rаd školske omlаdine Opštine Rumа za 2011. godinu:

 

RB

Ime i Prezime

Razred

Ime škole

Nagrada

 

1

Stefan Jokić

8/2

OŠ Branko Radičević Nikinci

Prva nagrada, 10.000 din

2

Tanja Kuzmanović

1E1

SSŠ Branko Radičević Ruma

Druga nagrada, 10.000 din

3

Nevena Vukanović

2/1

OŠ Veljko Dugošević Ruma

Treća nagrada, 10.000 din

 

 

 

 

 

4

Tamara Dražić

6/1

OŠ Veljko Dugošević Ruma

Odličan rad, diploma

5

Milica Kovačević

4E2

SSŠ Branko Radičević Ruma

Odličan rad, diploma

6

Ivana Miladinović

3 D2

Gimnazija Stevan Puzić Ruma

Odličan rad, diploma

7

Boban Pavlović

TH31

SPPŠ Stevan Petrović-Brile Ruma

Odličan rad, diploma

8

Marko Basara

7/2

OŠ Veljko Dugošević Ruma

Odličan rad, diploma

9

Mirko Jasnić

6/1

OŠ Veljko Dugošević Ruma

Odličan rad, diploma

10

Jelena Adamović

3 D2

Gimnazija Stevan Puzić Ruma

Odličan rad, diploma

11

Slavica Zec

3 D1

Gimnazija Stevan Puzić Ruma

Odličan rad, diploma

12

Stefan Cvijanović

8/1

OŠ Branko Radičević Nikinci

Odličan rad, diploma

13

Aleksandra Đaković

2 FT

SSŠ Branko Radičević Ruma

Odličan rad, diploma

14

Nikolina Galčić

8/1

OŠ Zmaj Jova Jovanović Ruma

Odličan rad, diploma

15

Ana Savković

BT41

SPPŠ Stevan Petrović-Brile Ruma

Odličan rad, diploma

16

Nada Nedeljković

2 U

SSŠ Branko Radičević Ruma

Odličan rad, diploma

17

Nataša Perić

6

OŠ Nebojša Jerković Buđanovci

Odličan rad, diploma

18

Milica Amidžić

3 D1

Gimnazija Stevan Puzić Ruma

Odličan rad, diploma

19

Jovana Švonja

7/1

OŠ Dušan Jerković Ruma

Odličan rad, diploma

20

Dragana Čupić

5/3

OŠ Dušan Jerković Ruma

Odličan rad, diploma

21

Jovana Stojanović

8/2

OŠ Branko Radičević Nikinci

Odličan rad, diploma

22

Alen Marković

8/2

OŠ Branko Radičević Nikinci

Odličan rad, diploma

23

Jelena Tomić

6/2

OŠ Dušan Jerković Ruma

Odličan rad, diploma

 


13.1.2012.
Komisija Fonda je završila posao i odredila koji su najbolji radovi na Konkursu za najbolji literarni rad skolske omladine Opštine Ruma za 2011.godinu.
Rezultati će biti objavljeni u toku sledeće nedelje, a dodela novčanih nagrada i vrednih knjiga će biti kao i do sada, na Svetosavskoj svečanosti u KC Ruma.


26.1.2011. Dodela nagrada u Kulturnom Centru u Rumi

Konkursna komisija Fonda je izabrala tri najbolja rada i to su:

Prva nagrada: Biljana Karapandžin, OŠ Dušan Jerković, Ruma, razred: 8-1, rad na
temu „Kad tad se shvati...“ - novčana nagrada: 10000 dinara

Druga nagrada: Ivona Ognjenović, OŠ Veljko Dugošević, Ruma, razred: 8-3, rad na
temu „Džungla na asfaltu“ - novčana nagrada: 10000 dinara

Treća nagrada: Nada nedeljković, SSŠ B.Radičević, Ruma, razred 1-U, rad na

temu „Šta sanjam, a šta mi se događa“ - novčana nagrada 10000 dinara

Nagrade su uručene dobitnicima 26.1.2011. na Svetosavskoj akademiju

Radove možete preuzeti ovde:

Microsoft Word 2010

Adobe Reader

Fotografije sa akademije:

Svi nagrađeni

Prvonagrađena Biljana Karapandžin                              Drugonagrađena Ivona Ognjenović

Trećenagrađena Nada Nedeljković                           Zahvalnica direktoru SSS "Branko Radičević

koja je poslala najviše radova

Zahvalnica predsedniku opštine Ruma                      Zahvalnica načelniku društvenih delatnosti

g-dinu. Goranu Vukoviću                                   g-dinu Svetislavu Damjančuku


22.1.2011.

Komisija za izbor najboljih radova za 2010. godinu je završila rad i rezultate će objaviti 24.1.2011.


Dodela nagrada 26.1.2010 - Kulturni Centar Ruma

Predsednik komisije, Mirjana Marković                     Trećenagrađeni, Nikola Šarnić

Drugonagrađena, Marija Oluić

Mirjana Marković, predsednik opštine Ruma g-din. Goran Vuković, načelnik društvenih
delatnosti Svetislav Damjančuk, drugonagrađena Marija Oluić, direktor Fonda Dragana Ćorković

Dobitnici Svetosavske Povelje i dobitnici nagrada Fonda

Mirjana Marković, Nikola Šarnić, direktor Fonda Dragana Ćorković

Mirjana Marković čita prvonagrađeni rad koji je napisao Igor Mioković


25.1.2010. Na konkursu za najbolji literarni rad školske omladine Opštine Ruma pristiglo je blizu 100 radova. Svi radovi su ocenjeni kao vrlo dobri, a najbolji među vrlo dobrim su oni koji su dobili nagrade. Fond se zahvaljuje svima koji su učestvovali na konkursu. Pozivamo vas sve da ponovno učestvujete na konkursu za 2010.godinu koji će biti raspisan septembra 2010.godine. Komisija je donela sledeću odluku:

Nagrade Konkursa za najbolji litererni rad školske omladine Opštine Ruma 2009.

1.nagrada: Igor Mioković, STŠ Milenko Brzak Uča, Ruma, odelenje M41 ( 10.000 din )

2.nagrada: Marija Oluić, Gimnazija Stevan Puzić, Ruma, odelenje 3D2 ( 8.000 din )

3.nagrada: Nikola Šarnić, Osnovna škola: 23.Oktobar, Klenak, odelenje 4A ( 6.000 din )

Direktor Fonda: Dragana Ćorković

Preuzimanje plakata sa nagradjenim radovima >>OVDE<<.

Dodele nagrada će se održati na Svetosavskoj akademiji u Kulturnom Centru u Rumi 26.1.2010. u 19h.

 


29.12.2009. Osnivač fonda g-din Branislav Milošević i novi direktor fonda g-đa Dragana Ćorković prisustvovali svečanoj promociji pete knjige Mirjane Marković „Noć bojim u plavo“ u Sremskoj Mitrovici.

 


Objavljujemo literarni rad koji je 25.11.2009. zaveden pod rednim brojem 1.

Autor je učenik, OŠ "23. Oktobar" iz Klenka, Nikola Čarnić


Fond je 25.11.2009. pomogao štampu knjige pesama “Noć bojim u plavo” autora Mirjane Marković iz Sremske Mitrovice donacijom izdavačkoj kući “Centar Slobodarskih delatnosti” iz Kragujevca.  

Autor knjige MirjanaMarković, rođena je 1965. godine u Osijeku, Hrvatska. Diplomirala na Filozofskom Fakultetu u Novom Sadu, odsek istorija i stekla zvanje profesora istorije. Na Fakultetu političkih nauka u Beogradu specijalizirala na odseku za Političke partije i izbore i stekla zvanje strukovnog politikologa i specijaliste za političke partije i izbore. Trenutno zaposlena u Gradskoj upravi za obrazovanje, kulturu i sport u Sremskoj Mitrovici na mestu samostalnog stručnog saradnika za obrazovanje . Dugo godina se bavila dramskim stvaralaštvom, režirala mnogobrojne pozorišne predstave i vodila dramski studio „Ars" pri centru za kulturu Sirmiumart. Takođe bila autor i menadžer projekata koji su realizovani preko Fonda za otvoreno društvo, Save the children, EAR, Help, Agencije za energetsku efikasnost Srbije i dr. Radila dosta projekata za Rome i uvela fakultativnu nastavu na romskom 2001. u školi „Dobrosav Radosavljević Narod" u MačvanskojMitrovici u kojoj je bila direktor, a nastava se i danas izvodi. Režirala je pozorišne predstave: „Kapetan Džon Piplfoks" Duško Radović i „Krvave svadbe" F. G. Lorke u kojima su glumili Romi , članovi Društva za kulturu i prosvetu Roma „Bare Jaga" iz Mačvanske Mitrovice. Predstave su prikazivane na TV Novi Sad i izvođene u mnogim gradovima Srbije Objavila je četiri knjige pesama „Otkrivanja duše" 2005., „Paučina užitka" 2006., „Budi mi jutro" 2007.i dvojezičnu knjigu romskih pesama štampanu na srpskom i romskom jeziku „Velike vatre -Bare jaga" 2008.godine čije štampanje je podržalo Ministarstvo kulture Republike Srbije. Predsednik je Književne zajednice Sremska Mitrovica, član Društva književnika Vojvodine i član Društva književnika „ Desanka Maksimović" u Torontu..


Članak u Sremskim novinama o fondu 25.11.2009, 23. strana


Fond je 23.11.2009. god. uputio donaciju Fondu “Nikola i Marica Cvejić” na osnovu pismenog poziva osnovne muzičke škole “Teodor Toša Andrejević” iz Rume za doniranje tradicionalnog 12. Takmičenja solo pevača “Nikola Cvejić” koje se održava od 27.11. do 29.11.2009.god. u OŠ “Dušan Jerković” u Rumi.